Skydda företaget med bra utrustning

En bra hantverkare är inte tillfredsställd utan de allra bästa redskapen. Det blir lättare att skapa något fantastiskt om man har de rätta verktygen. Det samma gäller för de som jobbar på ett kontor, de behöver rutiner och utrustning som verkligen fungerar.

Authority.

Authority.

Bra datorer, ergonomiska stolar och sänkbara skrivbord hör bara till några av de redskap som man investerar i på ett kontor. De flesta företagsledningar idag vet att ju bättre arbetsmiljö man skapar desto bättre jobbar de anställda, vilket i sin tur leder till högre produktion. Samtidigt är det viktigt att ta hand om den information och produkter som företaget hanterar varje dag, och även här handlar det mycket om rätt utrustning och väl uttänkta rutiner.

Säkerhet på arbetsplatsen

För att ta hand om de papper och den information som passerar genom en arbetsplats på en daglig basis så krävs det adekvata förvaringsmöjligheter. De flesta laddar idag upp klienternas information, sin bokföring och lagerhållning, och mycket mer, på datorer. Det sparar både tid och pengar, och man har allt till hands med bara ett litet klick. Samtidigt så innebär detta att denna information är sårbar, den är tillgänglig för hackare och andra kriminella.

Därför bör man alltid se till att skydda sina datorer på allra bästa sätt. Virusprogram, brandväggar, passord och mycket annat gör det mindre troligt att någon ska vilja försöka ta sig in. Samtidigt så skyddar dessa rutiner mot ofrivilliga skador, det är ju så lätt hänt att trycka på fel knapp. Rent praktiskt så lönar det sig att låsa in datorer och andra värdesaker när de inte används.  E-safe säljer kassaskåp med komplett skydd.

Korrekt förvaring minskar riskerna

En skicklig hantverkare tar hand om sina verktyg, håller dem rena och ser till att förvara dem på bästa sätt. Idag glömmer många bort att datorer och mobiltelefoner är dagens verktyg, det som gör att jobbet kan utföras. De finns överallt och används hela tiden så det är lätt att missa hur känsliga de egentligen är. De bör också hållas rena och förvaras på ett ansvarsfullt sätt, gärna låsas in vid dagens slut.

Men trots att dagens samhälle är digitalt, elektroniskt och datoriserat så används fortfarande papper och dokument i stor utsträckning. Vissa saker måste man bara ha utskrivet, det räcker inte med att ha det lagrat i molnet eller på datorerna. De flesta företag har idag en viss hantering av papper, även om det inte alls är i samma utsträckning som förr i tiden. Även dessa måste skyddas på bästa sätt, och inte bara mot stöld.

Papperskopior och olika dokument kan bli förstörda av både eld och vatten, så ett bra förvaringssystem är av yttersta vikt. Med ett hängmappsskåp förvarar du dina dokument tryggt och dessutom är det garanterat ordning och reda. Inte bara vet man precis var allt finns och kan snabbt hitta det. Eftersom skåpen har ett centralt lås går det snabbt att låsa in allt och ha det i trygg förvaring.

Riskerna för inbrott och stöld

Det lönar sig att vara kriminell, i alla fall verkar det så. Många ligor jobbar systematiskt på att bryta sig in och stjäla värdesaker. Ofta så förstör de i processen annat som egentligen inte är så intressant för dem men som kan ha stort värde för företaget. Man ska alltid räkna med att något kan hända och därför skapa en situation som gör det så svårt som möjligt för tjuvarna. Bra lås på både dörrar och fönster, gärna ett inbrottsalarm, arkivskåp som skyddar dokument från att bli stulna eller förstörda, och eventuellt en nattvakt som patrullerar. I den här artikeln från Ystads Allehanda kan du läsa mer om vad som kan hända om man inte har riktigt bra arkivskåp.

Det kan tyckas vara dyrt att investera i alla dessa säkerhetsåtgärder, men det är verkligen väl värt pengarna. Ett företag kan ha svårt att komma på fötter igen efter ett inbrott om allt för mycket har blivit stulet eller förstört. Ibland är det inte bara det faktum att man förlorat viktiga dokument som är det värsta utan att man förlorat sitt goda rykte. Sett från denna vinkel är det en relativt liten sak att ha ett bra arkivskåp och allt annat som garanterar säkerheten på arbetsplatsen.