Alternativa energikällor

När man jämför Sverige med övriga Europa inser man att det egentligen är ett soligt land. Totalt har man ungefär lika många soltimmar per år som centrala Europa. Detta gör det till ett bra land för den alternativa energikällan som solenergi innebär. Allt fler har valt att skaffa solceller till villa och hus, man strävar efter att bli självförsörjda på energi.

MA325-solceller till villaMan kan få mycket el genom att installera ett PPAM solkraftverk. Det låter ambitiöst men är inte alls svårt att sätta upp. I princip kopplar man ihop solpaneler med en växelriktare och ansluter det sedan till nätet. Antingen kan man köpa de olika delarna separat, eller beställa ett helt paket. Om man är lite händig kan man göra mycket själv, men man bör kontakta en elektriker för att koppla in växelriktaren. Solpaneler producerar likström och man måste omvandla denna till växelström för att kunna använda solceller till villa och hus.

På soliga dagar kan ett PPAM solkraftverk producera mer el än man behöver, speciellt om man bara använder el till det allra viktigaste i hemmet. Detta överskott matas ut till elnätet, och man kan ofta sälja den till ett elbolag. Solceller till villa och hus kan ge ganska mycket el. Man kan öka produktionen genom att hålla panelerna rena, även om man räknar med att regn och snö tar hand om detta.

När man sätter upp solceller till villa och hus kan man ibland behöva ansöka om bygglov. Det varierar något mellan de olika kommunerna, men normalt är det bara om man förändrar utseendet på huset som man behöver tillstånd. Detta kan, till exempel, vara när man vill sätta solpanelerna på fasaden eller på en stomme. När man sätter sitt PPAM solkraftverk parallellt med taket brukar det dock inte vara några problem. Det är alltid bäst att informera sig noga innan man sätter igång.

Man brukar räkna med att man kan få ut cirka 13 procent av solens energi som el. En del beror på vilken typ av solceller och annan utrustning man använder. Största delen av solstrålarna som träffar modulerna reflekteras eller förvandlas till värme. En del av energin försvinner i systemet, men inte så mycket. Genom att se till att man har god kvalitet på material, och regelbundet underhåller systemet, kan man få ut mer av det. Det är inte mycket man måste göra för att ta hand om ett PPAM solkraftverk, detta är en av fördelarna med solenergi.