Category Archives: Bemanningsläkare

Den svenska sjukvården – Vad är en Allmänspecialist?

Allmänläkare är läkare som ger primärvård till patienter. Det innebär att de är den första kontaktpunkten för patienter med hälsoproblem. Allmänläkare är utbildade för att ta hand om ett brett spektrum av medicinska problem, från mindre sjukdomar till allvarligare tillstånd. Förutom att diagnostisera och behandla patienter tillhandahåller allmänläkare även förebyggande vård och ger råd om hälsosam livsstil. De kan också beställa och tolka diagnostiska tester, skriva ut läkemedel och vid behov hänvisa patienter till specialister. Allmänläkare arbetar vanligtvis i privata mottagningar, men de kan också arbeta på sjukhus, kliniker eller hälsocentraler. Söker du jobb som allmänspecialist kolla in – https://docia.se/allmanspecialist/

Vilka är läkarens uppgifter?

Till en allmänläkares uppgifter hör att diagnostisera och behandla vanliga sjukdomstillstånd, tillhandahålla förebyggande vård och ge patienter råd om hälsosam livsstil. De beställer och tolkar också diagnostiska tester, skriver ut läkemedel och hänvisar patienter till specialister vid behov. Allmänläkare arbetar vanligtvis i privata mottagningar, men de kan också arbeta på sjukhus, kliniker eller hälsocentraler.

Vad ingår i allmänmedicin?

Det finns många olika specialiteter som faller under allmänmedicinen. Dessa inkluderar:

  • Internmedicin
  • Barnmedicin
  • Geriatrik
  • Psykiatri
  • Obstetrik och gynekologi
  • Kirurgi
  • Akutsjukvård

Vad tjänar en specialist i allmänmedicin?

En specialist i allmänmedicin har en medianårslön på 148 500 kr

Det svenska häslo- och sjukvårdssystemet

Det svenska sjukvårdssystemet finansieras genom skatter och användaravgifter. Alla som bor eller arbetar i Sverige är skyldiga att betala skatt, som går till att finansiera hälso- och sjukvårdssystemet. Dessutom måste patienterna betala en liten avgift (cirka 100-200 kronor, eller cirka 10-20 euro) för varje besök hos en allmänläkare eller specialist. Det finns dock vissa undantag från denna regel, till exempel för barn under 16 år, gravida kvinnor och personer med vissa kroniska sjukdomar. Det svenska sjukvårdssystemet anses vara ett av de bästa i världen. Det erbjuder högkvalitativ vård och har ett gott rykte för säkerhet och effektivitet. Patienterna har fri tillgång till primärvård, specialistvård och sjukhusvård, och det finns inga väntelistor för behandling.

Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet bygger på en trestegsmodell, vilket innebär att det finns tre olika typer av vårdgivare: primärvård, specialistvård och sjukhusvård.

Primärvård

I primärvårdsnivån finns allmänläkare, som är den första kontaktpunkten för patienter med hälsoproblem. Allmänläkare är utbildade för att ta hand om ett brett spektrum av medicinska frågor, från mindre sjukdomar till allvarligare tillstånd.

Specialistvård

På specialistnivå finns specialister som kardiologer, neurologer och onkologer som behandlar komplexa eller livshotande tillstånd. Specialister arbetar vanligtvis på sjukhus eller kliniker.

Sjukhusvård

I Sjukhusvårdsnivån omfattar sjukhus som ger vård till patienter med de mest komplexa sjukdomarna. Sjukhusen är vanligtvis bemannade med specialister som har genomgått vidareutbildning inom sitt särskilda område.

Stort behov av kvalificerade läkare

Egentligen är det fel att kalla dem för kvalificerade läkare. Att bli doktor är något som kräver flera års intensiva studier på universitetet, samt en längre tid som praktikant. Men ibland är det specialiseringen av läkare som gör dem kvalificerade för vissa tjänster. Barnläkare, psykiatriker, ögonläkare och andra har valt att gå lite djupare inom ett visst område.

Det som gör en läkare riktigt bra är också hur pass hen relaterar till andra människor. Om doktorn kan få dig att slappna av, trots svåra sjukdomar, så har du kommit långt. Den där känslan för andra personer är guld värd och något du som tur är ser hos många läkare. Det kompletterar deras kunskaper och gör dem riktigt kvalificerade.

Olika former av anställning

En läkare har så gott som alltid jobb. Det råder nämligen brist på flera orter, och inom vissa områden. Men det är inte alla som vill ha ett fast jobb. Många läkare väljer att jobba med bemanning, eller hyrläkare som det också kallas för. Bland annat ger det dem frihet att jobba när och hur mycket de önskar. De kan välja poster, speciellt om de bor i en storstad. Det finns alltid behov av bemanningsläkare.

Bemanning kan även vara ett tillfälle att prova på olika arbetsplatser. Om du inte tycker om den så mycket är det lättare att härda ut när du vet att det bara är tillfälligt. Lönen är också högre, även om du själv måste tänka på din semester och andra förmåner du har som fast anställd. En fördel med att jobba som bemanningsläkare är att du kan hitta en post där du trivs.

Vården behöver hjälp

På många ställen är det kris. En del läkarmottagningar skriker efter fler läkare. Tyvärr har en del tvingats stänga bara för att det är brist på läkare och annan kunnig personal. Folk som bor i glesbygden vet hur komplicerat det kan vara. Ibland får de resa flera mil bara för att föda barn, vilket kan vara ganska traumatiskt. Eller så blir köerna långa som ökar lidandet för många personer.

Det är alltså uppenbart att vården behöver stärkas. För när du är sjuk vill du inte vänta i flera månader på hjälp. Du föredrar att opereras när du behöver det och inte när det är din plats i kön. Därför vänder sig många sjukhus till bemanningsföretagen. Läkarbrist inom psykiatrin kan lösas med fler inhyrda läkare.

Att jobba som bemanningsläkare

Det är ganska många sjuksköterskor och läkare som jobbar via bemanning. De trivs med att ha tillfälliga anställningar och sedan gå vidare till en ny. Ibland är uppdragen långa, som i samband med en mammaledighet. Andra gånger handlar det helt enkelt om vikariat ett par dagar eller veckor. Vad du blir erbjuden kan variera, och bero på olika orsaker. Dels vilken form av specialisering du har. Men också hur flexibel du är och vilka tider du önskar jobba.

En del vill bara ha kvällar och helger. De kanske har barn eller pluggar, och vill undvika problem med barnpassning. Andra tycker om att jobba intensivt under vissa perioder för att sedan vara ledig lite längre stunder där emellan. Allt är möjligt med bemanning, vilket är en av fördelarna med det här sättet att jobba på.

En väl fungerande vård

Det är inte lätt att kombinera en begränsad budget med den vård du önskar ge dina patienter. Ingen vill ha långa köer eller vara tvungen att skicka hem patienter innan de egentligen är redo för det. Men tyvärr är det verkligheten för många institutioner och sjukhus. De jobbar hårt för att pussla ihop allting och ge sina patienter det allra bästa.

Bemanningsläkare, eller konsulter, kostar en slant. Det ligger i uppläggets natur. Men vad du får i gengäld är en gedigen vårdsituation där patienterna blir omhändertagna. Därför är det många sjukhus som anlitar hyrläkare och ser till att alltid ha tillräckligt med personal. De vet hur viktigt det är med hälsa och bemötande.

De läkare som valt att jobba som konsulter trivs med den här formen av jobb. Det gör dem mer avslappnade och öppna med patienterna. För dem är det en glädje att gå till jobbet, vilket reflekteras i deras inställning till andra. Du vinner alltså så mycket mer än bara en läkare genom att hyra in de som verkligen vill jobba.