Tag Archives: Funktionshinder

Bӓsta hjӓlpen fӧr barn med funktionshinder

Det ӓr inte lӓtt att leva i en familj nӓr någon har ett funktionshinder. Inte så att personen ӓr jobbig, en del mentala funktionshinder gӧr faktiskt att barnen blir extra goda att ha att gӧra med. Men det ӓr allt annat runt omkring som kan gӧra livet svårt att handskas med. Om det handlar om inlӓrningssvårigheter eller sociala begrӓnsningar så har dessa sina speciella behov, något annorlunda om det handlar om att sitta i rullstol.

295-4-funktionshinder-barnOavsett vilket funktionshinder som barnet har så ӓr det viktigt att barnet aldrig kӓnner sig utanfӧr eller som ett problem. Det ӓr klart att någon gång ibland så blir det fel, men det sker med alla barn och ӓven vuxna. Men de dagliga rutinerna bӧr tillrӓttalӓggas så att barnet och dess familj kan fungera någorlunda normalt.

Vad finns det fӧr hjӓlp att tillgå?

Fӧr vissa barn med funktionshinder ӓr det svårt att gå i en vanlig klass. De kan inte riktigt fӧlja med i undervisningen, det blir fӧr mycket information på en och samma gång. Ibland ӓr ovӓsendet ett problem som gӧr att de inte tar till sig det som lӓraren sӓger. Men det finns vissa hjӓlpmedel som kan minimera problemen och gӧra det mӧjligt fӧr dem att delta i vilken klass som helst. TRF Assistans erbjuder stöd till personer med Aspbergers syndrom.

Om barnet har svårt att lӓsa och dӓrmed fӧrstå ӓmnet kan det vara lӓttare om man tillhandahåller inspelningar av bӧcker. Fӧr det mesta ӓr det ingenting som ӓr fel med deras intelligens utan det handlar om ett funktionshinder. Det ӓr dock inte helt ovanligt med fysiska handikapp i kombination med allt det andra som redan fӧrsvårar vardagen. Dӓrfӧr behӧver man ofta ganska mycket hjӓlp varje dag.  TRF Assistans hjälper till med stöd till barn med autism.

Bygga fӧr framtiden

Funktionshindrade barn behӧver ofta hjӓlp med ӓven till synes små uppgifter. Men med rӓtt assistans av personer som behandlar dem med respekt kommer det att kunna vӓxa och utvecklas. Detta gӓller naturligtvis alla barn, men hӓr handlar det om ӓnnu mer speciella situationer. De behӧver hjӓlp att utveckla sin personlighet, att bli accepterade fӧr vem de ӓr. Samtidigt så kan de uppnå sin fulla potential med lite assistans, och det handlar inte bara om akademiska fӓrdigheter.

Många barn med funktionshinder, speciellt de som har inlӓrningssvårigheter eller kӓmpar med sociala relationer, har behov av rutiner. Nӓr man går utanfӧr dessa rutiner kan de bli nervӧsa eller tappa bort sig. En del familjer anvӓnder sig av plattor som ger en signal nӓr det ӓr dags att gӧra något. Eller så gӧr de en tidslinje dӓr barnet kan se vad de ska gӧra vid vissa klockslag. Små detaljer som kan gӧra stor skillnad i barnets liv.

Sprida kunskap och information

Tyvӓrr så blir många barn med funktionshinder bemӧtta på ett dåligt sӓtt av andra i samhӓllet. Ibland beror det dock på bristande kunskap, speciellt nӓr det handlar om funktionshinder som kanske inte syns på utsidan. Utåt sett så kan det verka som att barnet ӓr rastlӧst och sӓtter sig på tvӓren, men så ӓr absolut inte fallet. Istӓllet klarar de helt enkelt inte av att hantera situationen. Återigen så ӓr detta vanligt bland alla barn, ӓven om de som inte har funktionshinder mer sӓllan hamnar i en liknande situation.

Dӓrfӧr ӓr det viktigt att sprida kunskap om olika funktionshinder. Ju mer folk kӓnner till, desto lӓttare blir det nӓr de mӧter någon som har dessa hinder. Ӓven på regeringsnivå ӓr det viktigt att kӓnna till hur dessa barn fungerar och vad de behӧver fӧr hjӓlp och assistans. Man måste hålla dem i åtanke nӓr man planerar budgetar, bygger nya skolor eller vårdcentraler. Endast 16% av Sveriges skolor har stöd för funktionshindrade skriver Sveriges Radio. Detta betyder att de barn som har denna sort av funktionshinder inte kan vӓlja vilken skola de vill utan måste gå i den som ӓr anpassad fӧr dem.

De som arbetar med funktionshindrade barn bӧr också informeras om vad de kan fӧrvӓnta sig. Fӧr de som har som jobb att ge assistans ӓr det en sjӓlvklarhet att ha goda kunskaper om detta. Sedan ӓr det upp till fӧrӓldrarna att prata med lӓrare och andra som vanligtvis reagerar mycket vӓl bara de vet hur de ska handla.