Robotar som sköter lönehanteringen

Kan verkligen robotar ta över världen? De flesta tvivlar på det men ibland så kan du undra. Allt fler uppgifter tas över av maskiner och robotar. Vare sig du tycker om den elektroniska utvecklingen eller inte så spelar dessa skapelser en stor roll i det dagliga livet. Kanske inte rena robotar, men i alla fall digitala lösningar. För att lyckas i affärsvärlden kan det löna sig att känna till lite mer om allt detta. 

Det är klart att inte alla har behov av det allra senaste. Du kan komma långt med en bra dator, men ofta så krävs det lite mer. Effektiva system som tillåter personalen att jobba mer produktivt. Kurser för att lära sig nya saker som sedan kan göra arbetsbördan enklare att klara av. I flera situationer kan du fortfarande göra en hel del för hand, om du så önskar. Men det finns ingen anledning att halka på efterkälken eller betala för dyr arbetskraft när det finns bra alternativ till rimliga priser. 

Hur du sköter din ekonomi

Balansen mellan utgifter och intäkter är en ständig kamp. Både för verksamheter men även på ett mer personligt plan. Det gäller att planera på ett realistiskt sätt och vara öppen för möjligheter att förbättra metoder eller rutiner. Ibland måste du investera en hel del för att det ska fungera så bra som möjligt. Enkel lönehantering är basen för god ekonomi. Ofta är just enkelt nyckelordet. Om något är enkelt så tar det inte så mycket tid. Tid är pengar och arbetskraft dyrt. Så om du kan hitta lösningar som sparar tid och är effektiva har du kommit ganska långt. 

Till en början kan det ta mer tid. Du måste lära känna systemet och förstå hur det fungerar. Det är ganska vanligt att få support under den första perioden, tills alla har lärt sig svängningarna. Men när det har kommit så långt så har du säkert insett vilken bra investering det var. Moderna system kan kopplas samman och användas av olika avdelningar. De ger den där så viktiga kommunikationen en skjuts i rätt riktning. 

Människor eller maskiner?

Diskussionen om det är bättre med manuell arbetskraft eller maskiner har varit med länge. Till en början var många lite skeptiska mot alla de elektroniska hjälpmedel som började komma ut på marknaden. Idag är det ingen som tänker närmare på att använda sig av digitala system eller datorer. Det är en helt vanlig del av vardagen och du klarar dig faktiskt inte utan dem. Hur pass mycket som ska läggas ut till maskiner kan dock fortfarande diskuteras. Vissa uppgifter kan fortfarande vara mer lämpade för en riktig person. Kan robotar verkligen ta hand om lönehanteringen? Läs mer i Ny Teknik

Men det går framåt. Allt fler sysslor kan programmeras så att maskiner eller robotar kan ta hand om dem. Så länge de rätta algoritmerna och uppgifterna ligger inne så kan de sätta samman en hel del. Det brukar behövas en människa eller två för att kontrollera resultatet, och naturligtvis att programmera det hela. Förutom det så kan det flyta på relativt smidigt. Återigen är det en fråga om du sparar mer pengar än du lägger ut, och om det hela är ekonomiskt lönsamt. 

Viktigt med lönerna

Lönen är en av de stora sakerna som tas upp vid förhandlingar. De anställda vill ha en rättvis ersättning för sina insatser. Samtidigt så måste arbetsgivaren tänka på sina omkostnader. Det är en ständig dragkamp som aldrig tar slut. En hel del är reglerat genom kollektivavtal men det finns fortfarande utrymme för personliga förhandlingar. Computer Sweden skriver om nya chefer för lönehanteringen. 

När väl lönerna har fastställts så är nästa steg att ha en väl fungerande lönehantering. Här brister det på många företag, och resultatet är inte trevligt. Dels blir det fel i utbetalningarna. Många jobbar skift eller har olika tillägg så lönerna kan variera ganska mycket. Ingen vill ha för lite utbetalt, då är det svårt att klara månadens utgifter. För en verksamhet kan det också bli dyrt om de betalar ut för mycket. Det är inte alltid de kan kräva tillbaka sina pengar, och då måste de avskrivas som förlust. 

Satsa på ditt företag

Så lönehantering är en viktig sak, och det finns mycket bra system som kan hjälpa dig. Men det finns naturligtvis flera andra aspekter av en verksamhet som kräver en viss insats. Det bästa är därför att satsa på ett system som kan kopplas ihop med olika uppgifter. Där du inte behöver flytta över information i onödan, utan där det räcker med att mata in dem en enda gång. Det finns intressanta program som gör att du bara behöver klicka på ett ställe för att få ut bra mycket information. 

Nästa steg är att låta robotar göra grovgörat, så att du kan koncentrera dig på viktigare saker. Det kan vara framtidens arbetsplats, för redan nu så har maskiner tagit över flera funktioner. Ett problem är kostnaden, för det är dyrt att utveckla väl fungerande robotar. Sedan är de trots allt bara maskiner så deras arbete måste kontrolleras. Men eftersom det finns flera rutinuppgifter på de flesta arbetsplatser så kan det vara en bra början. 

En väl fungerande lönehantering bygger på att siffrorna är korrekta. Tidrapporteringen måste jämföras med scheman och lönekategorier, plus eventuella tillägg eller sjukskrivningar. Men om allt är på plats så finns det egentligen ingen anledning till varför en robot inte ska kunna göra det. Trots allt så handlar det mest om att sammanföra en rad med nummer.