Högre löner för jurister

Lönerna för advokater är i regel höga. Vägen till att bli advokat kan dock vara lång. Som nyutexaminerad jurist är lönerna däremot inte särskilt höga. Lägg därtill att det finns en hög konkurrens om jobben. Det krävs i regel goda betyg för att få ett arbete som på sikt kan leda till ett medlemskap i advokatsamfundet.

Om du studerar juridik är du säkerligen medveten om betygskraven. Du är säkert även medveten om vilket första jobb som kan leda till en framgångsrik karriär. Att sitta ting är dock inte den enda vägen för den som vill göra karriär. Stora byråer har generellt sett varit mest populära, även om många mindre byråer erbjuder minst lika goda karriärmöjligheter. Dessa byråer har ofta nischat sig mot lika rättsområden. En riktigt bra Juridisk byrå med arbetsrätt är exempelvis ett bra alternativ. 

Vad som påverkar ingångslönen

Konkurrensen om de bästa talangerna är ständigt närvarande. Löneläget förändras ständigt med utgångspunkt i att kunna locka till sig unga hungriga talanger. Det är dock inte bara lönerna som lockar unga jurister.

  • De stora byråerna strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren. En del byråer binder upp studenter som har ett eller två år kvar av utbildningen. För att bli aktuell för ett erbjudande som inkluderar bra lön krävs i regel goda betyg.
  • Andra byråer ser ingångslönen som ett av många verktyg. Dessa arbetsgivare väljer även att fokusera på utbildning och en specifik karriärstege inom företaget. De nyutexaminerade juristerna får då specialanpassade utvecklingsmöjligheter för det egna behovet.
  • Det finns även byråer som kan erbjuda möjligheter till en internationell karriär. Detta gör att de inte behöver erbjuda det bästa löneläget. Möjligheten till att arbeta utomlands väger nämligen tungt inom de flesta yrkena.
  • Slutligen finns det byråer som ser till det ökande behovet av att kombinera arbetsliv med familjeliv. Dessa byråer ser i regel inte något hinder i att de anställda kan komma att ta ut en längre föräldraledighet. En lägre ingångslön kan alltså i det långa loppet kompenseras med högre ersättning för föräldraledighet.

Flera faktorer är alltså viktiga att ta i beaktande. Om du letar efter ditt första arbete kan du kontakta olika byråer. Du kan därefter ta ställning till vad du själv värderar högst. Bra information om företaget: https://www.svd.se/naringsliv/sok-foretag/companyInfo.html?companyId=2K3LGMPI5YCQA

Arbetsmarknaden utomlands

Ingångslönen kan vara högre utomlands. Det är dock svårt att arbeta i andra länder med en svensk examen. Som bekant har de allra flesta länderna olika lagar. Den som avser att arbeta i ett annat land måste i regel alltid studera fler kurser i det andra landet. Ur det perspektivet är det enklare att arbeta för en svensk byrå som bedriver verksamhet utomlands.

Utgångsläget blir annorlunda ifall du vill arbeta med de större frågorna som berör juridik. Det kan då handla om mänskliga rättigheter eller dylikt. Dessa frågor regleras ofta på ett liknande sätt i flera länder. Exempelvis kan det handla om hur ett EU-land ska behandla flyktingar. Detta är något som regleras av både EU och FN.

Det är generellt sett populärt bland svenskar att arbeta i Storbritannien. Vi pratar bra engelska och många svenska företag är verksamma i finansmetropolen London. Deras stundande utträde ur EU är dock ett ständigt orosmoln. Enligt Göteborgsposten är Brexit inte bara en juridisk process. Detta gör det svårt att avgöra om svenskar kommer kunna arbeta i landet.

Lönerna för jurister i Storbritannien

Europas finansmetropol London befinner sig ständigt i en konkurrensutsatt situationen. Detta gäller inte minst lönerna för bankjobben. Detta är dock något som påverkar flera sektorer. Nu blir det högre löner för jurister. Anledningen till detta är konkurrensen från USA som gjort att de inhemska byråerna fått höja sina löner.

Det är främst på senare år som de amerikanska företagen börjat storrekrytera i London. Dessa byråer har kunnat locka till sig jurister genom att i vissa fall erbjuda en dubblerad löneökning. De inhemska byråerna har inte riktigt kunnat matcha amerikanernas ersättningsnivåer. Deras löneökningar ligger istället på ungefär på 15 procent.

Löneökningarna för inhemska byråer gäller främst för unga nyutexaminerade talanger. Detta har skapat missnöje hos jurister med längre erfarenhet. Att amerikanska företag väljer att expandera i London kommer inte som någon överraskning. Staden har sedan länge varit ett nav för internationell handel och det finns stora affärsrelationer med USA.

Maximera din lön inom juridiken

Att kunna kombinera en bra lön med stimulerande arbetsuppgifter är inte alltid så enkelt. Det finns dock ett antal faktorer att ha i åtanke redan under studietiden.

  • Goda betyg lägger som sagt grunden till en bra karriär. Att få bra betyg är dock inte alltid så enkelt. Många juriststudenter rapporterar ständigt om betygshets och stress. Hur man än vänder och vrider på det indikerar dock goda betyg en god arbetskapacitet. Studenter med goda betyg har även visat prov på ett gott juridiskt tänkande under sin studietid.
  • Du kan istället för att fokusera på betygen göra praktik eller skaffa ett extraarbete. Detta visar också på ett driv att utvecklas inom juridiken. Det kan också ge dig en väg in i arbetslivet. De flesta byråerna söker drivna personer. Att anställa en tidigare praktikant tar även bort eventuella rekryteringskostnader.
  • Du som vill göra karriär i offentlig sektor kan satsa på att skaffa dig erfarenhet inom en ideell organisation. Att vara verksam inom exempelvis Röda Korset visar på att du drivs av mänskliga rättigheter. Du kan även välja att engagera dig inom en miljörörelse.
  • Studieterminer i andra länder är en annan nyttig erfarenhet. Du kan exempelvis välja att studera på en institution som är specialiserad inom ett visst rättsområde. Du kan därefter även skriva din uppsats inom detta området.
  • Att vara aktiv i en förening kan hjälpa dig att stå ut från mängden. Kanske finns det ett rättsområde som du är särskilt intresserad av. Om du startar en förening och rekryterar lite medlemmar har du helt plötsligt visa ett konkret engagemang.
  • Din personlighet kan även den vara vägen till drömjobbet. Många byråer har en milslång lista över önskade kvalifikationer. I slutet av arbetsansökan betonar de dock vikten av personkemi. En person som passar väl in i gruppen och som är villig att arbeta hårt är alltid en bra kandidat.

Högre lön, arbetsuppgifter eller familjeliv?

Hårt arbete ger i längden en god löneutveckling. Du måste dock vara redo att arbeta långa timmar och byta jobb när tillfälle ges. Vill du ha en extra bra löneutveckling kan du även kolla på möjligheterna för tjänstgöring utomlands. Återigen måste du dock vara medveten om att utlandsarbeten ofta kräver extrakurser.

Arbetsuppgifterna är ofta det som driver unga personer att studera juridik. Vissa drömmer om att arbeta som åklagare, medan andra vill jobba inom miljörätt. Dessa jobb ger inte alltid höga löner. Som jurist måste du ibland göra ett val mellan arbetsuppgifter och lön. En kombination av dessa faktorer kan givetvis också gå hand i hand. Många framgångsrika åklagare är flitigt anlitade och driver egna byråer.

Arbetslivet går inte alltid hand i hand med familjelivet. Att kombinera en heltidsanställning med att vara förälder är inte alltid enkelt. Lägg därtill att en del byråer inte ser positivt på en längre ledighet som nybliven föräldrar. Som jurist bör du därför försöka se 5 till 10 år framåt i tiden. Om du värderar familjelivet kan det vara bra att välja ett jobb som inte kräver ständig närvaro. Många offentliga yrken har exempelvis inga problem med att de anställda går på föräldraledighet.