Inkludera arbetsmiljön i projektet

Arbetsmiljön måste prioriteras av arbetsgivarna. Företag inom byggbranschen måste jobba med arbetsmiljöfrågor på en kontinuerlig basis. Dessa företag arbetar nämligen ofta i projekt. Varje projekt är i sin tur en ny utmaning vad gäller säkerhet och trygghet för de anställda.

Det är ofta dyrt att skapa en trygg arbetsplats. Det är flera områden som ska anpassas och kostnaderna drar lätt iväg. Många företag brukar i första hand fokusera på att utbilda arbetsstyrkan. Det finns flera externa aktörer som kan hjälpa till med detta. Basutbildarna har stor erfarenhet och kunskap av byggbranschen.

Arbetsmiljöfrågor – inte alltid frivilligt

Lagen kräver att du går BAS P & U utbildningar. En del företag välkomnar detta. Andra menar att man har kompetensen att på egen hand utbilda arbetarna. 

Detta är dock en viktig signal från lagstiftarna. Ingen person ska behöva utsättas för fara på arbetet. På arbetsplatser som är farliga av naturen ska samtliga direkta livsfaror skalas bort. De anställda ska sedermera genomgå utbildning för att öka deras riskmedvetenhet.

  • Arbetsgivaren bör alltid inkludera arbetsmiljöfrågorna i kostnadskalkylerna. Detta ger bättre möjligheter till att förutse totalkostnaden för ett projekt. Det skapar också trygghet på grund av att alla säkerhetskostnader redan finns inräknade i totalkostnaden.
  • Kostnaderna handlar inte bara om säkerhet och risktänk. De anställda ska kunna ha tillgång till alla moderna faciliteter när de är ute på projektarbete. De ska känna sig bekväma med att byta arbetsplats.
  • I längden kommer du som arbetsgivare vinna på detta. Ur ett kortsiktigt perspektiv kanske du kommer förlora många upphandlingar på grund av ditt höga pris. Du kommer samtidigt vinna förtroende i samhället, vilket i längden leder till flera arbeten och anställda som vill stanna kvar länge i företaget.

Det är ingen hemlighet att byggbranschen präglas av fusk från vissa aktörer. Dessa aktörer fuskar med säkerhetsåtgärderna och deras byggprojekt saknar inkludering av viktiga kostnader.

Ur ett kortsiktigt perspektiv skapar detta en osund konkurrens, där seriösa aktörer förlorar upphandlingar om viktiga arbeten. Vi har dock redan nämnt vikten av att arbeta långsiktigt. Detta gäller inte minst för arbeten som beställs av kommunerna och staten.

Den offentliga sektorn kommer i längden belöna seriösa aktörer som både tänker på säkerhetsfrågor och som värnar om de anställda. Av den anledningen bör alltid arbetsmiljöfrågorna ingå i den så kallade projektkostnaden, även om de tillfälliga kostnaderna tenderar att dra iväg. 

En personal som trivs

Viktigt med utbildningar och kurser för en lämplig arbetsmiljö. Läs mer i Expressen. En personal som trivs är både bra för företagets lönsamhet och för dess effektivitet. Det är nämligen redan känt att personalen nästan alltid är företagets viktigaste resurs.

Detta kan man se ur flera perspektiv.

  • Anställda som trivs bra på jobbet stannar länge inom företaget. Detta spar företaget en betydande summa pengar. Rekrytering är nämligen en dyr process som också innebär mycket arbete.
  • Anställda som arbetar effektivt och som bemöter kunder på ett korrekt sätt skapar en positiv bild av företaget. Detta är extra viktigt för företag som vill få mer kunder utan att behöva lägga pengar på marknadsföring. Nöjda kunder brukar nämligen berätta om sina goda erfarenheter för vänner och bekanta, vilket i sin tur ger fler kunder.
  • Ett företag med ett gott rykte kommer dessutom kunna rekrytera ny personal utan att behöva spendera pengar på marknadsföring. En attraktiv arbetsgivare är nästan alltid omtalad i den region som verksamheten bedrivs.

Det finns med andra ord flera anledningar till att man bör lägga pengar på arbetsmiljön. I den här artikeln har vi redan pratat om vikten av att vara långsiktig och att lägga pengar på viktiga säkerhetsåtgärder.

Ur ett kortsiktigt perspektiv kan detta vara svårmotiverat. Vi har dock lyft vikten av att smarta investeringar förmodligen kommer betala av sig i längden.

Många arbetsgivare verkar inte vara medvetna om de extrafördelar som detta innebär. Extrafördelarna handlar som sagt om företagets popularitet och rykte, och då har vi inte ens pratat om vikten av att bedriva en verksamhet enligt lagbokens alla regler.  

Slutligen kan det vara bra att nämna att man alltid kan anmäla företag som fuskar med säkerheten. Detta skapar en osund konkurrens och det kan faktiskt även kosta människoliv. 

Hur gör andra företag?

Aftonbladet debatterar om arbetsmiljöfrågor redan på projekteringsstadiet. Det verkar som att många företag officiellt sett inkluderar samtliga kostnader i projekteringsstadiet. Av den anledningen borde företagen komma fram till en likvärdig projektkostnad.

Vi vet dock att verkligheten ser annorlunda ut. En del företag lämnar gång på gång låga anbud, vilket ibland leder till att de blir tilldelade projekten. Hur kan de lämna offerter som är betydligt lägre än konkurrenternas?

  • En anledning är fusket med säkerheten, vilket vi har beskrivit i detalj i den här artikeln. Detta leder i längden till en osund konkurrens, där seriösa aktörer förlorar viktiga projektarbeten.
  • En annan anledning är de anställdas härkomst. Vissa företag har satt i system att anställa människor från fattiga länder. Dessa personer ställer kanske inte lika stora krav som svenska arbetstagare, både vad gäller rättigheter och lön.
  • Slutligen bör man alltid lyfta vikten av fackförbund och kollektivavtal. En del arbetsplatser saknar helt facklig organisering hos de anställda. Detta ger arbetsgivaren möjlighet till att både fuska med lönerna och villkoren.

Tyvärr verkar byggbranschen vara hårdare drabbad av fusk än många andra branscher. Man måste därför lyfta regeringens ansvar för denna bransch. De måste bli bättre på att kontrollera att reglerna efterföljs.

De måste också straffa företag som fuskar med säkerheten. Som vi nämnde tidigare skapar detta en osund konkurrens. I värsta fall kan det också leda till att människor mister livet. 

Seriösa byggföretag försöker ibland uppmärksamma myndigheterna på företag som fuskar. Tyvärr verkar de inte alltid få gehör för detta. Om myndigheterna inte arbetar tillräckligt hårt med att straffa fuskande företag kan hela branschen komma att präglas av fusk. 

Avslutande ord

I den här artikeln har vi redogjort för olika perspektiv. Vi har kunnat konstatera att samtliga arbetsgivare bör räkna in arbetsmiljökostnaderna i samtliga offerter. 

Det kommer alltid finnas företag som fuskar med detta. I det långa loppet är vi dock övertygade om att sjysta arbetsgivare kommer vinna på deras arbetsmiljöarbete.