Pumpar som utnyttjar centrifugalkraft

Runt omkring oss i vardagen finns det så många olika maskiner som vi inte lägger märke till. Trots det är det en otrolig mekanik som ligger bakom många av dem och det krävs en enorm kunskap för att kunna bygga och hantera dessa maskiner.

244-vätska-centrifugalpumparNågonting som kan nämnas inom just detta område är olika typer av centrifugalpumpar. Och för att bena ner vad en centrifugalpump är behöver man gå till vad centrifugalkraft är. Just centrifugalkraft är en så kallad skenbar kraft som hela tiden vill få en roterande kropp ifrån dess rotationscentrum. Centrifugalkraften uppstår via kroppens tröghet på grund av att kroppens bana hela tiden förändras.

Själva begreppet ”centrifugalkraft” används ofta på olika maskiner och utrustning som arbetar med rotation. Det kan då till exempel vara centrifugalpumpar som tidigare nämndes liksom centrifuger och liknande.

Om centrifugalpumpar

När man talar om en centrifugalpump handlar det om en så kallad radialpump av rotodynamiskt slag. Denna använder sig alltså av centrifugalkraft på någon form av vätska. På så sätt lyckas den bygga upp en tryckskillnad mellan inloppet och utloppet. Detta i sin tur gör att vätskan rör på sig. Om du vill titta närmare på centrifugalpumpar kan du göra det hos den största tillverkaren som är Aliaxis Utilties & Industry.

I dag använder man främst centrifugalpumpar för att kunna transportera lågviskösa vätskor. Vanligast är det att man använder centrifugalpumparna då till exempel dricksvatten, dagvatten, avloppsvatten och liknande ska transporteras någonstans. Även då process- och kylvatten inom olika industrier ska transporteras använder man centrifugalpumpar.

Vill du veta mer om hur olika pumpar fungerar finns det en hel del information att läsa runt om på nätet liksom det finns olika videos att spana in där du får en inblick i hur pumparna både ser ut och fungerar. Det är alltid enklare att se med egna ögon vad som sker i pumpen för att du ska förstå.