Terapi och behandling för olika sorters sexberoende

Det finns flera olika sex-relaterade problem och former av beroende. En del har behov av att ständigt ha sex med nya eller främmande människor. Andra kan sitta i timmar och porrsurfa. Allt detta kan bli ett problem när det påverkar resten av ens liv, eller ens partner. För vissa leder det till och med till att man mister jobbet.

MU125-romantikDet finns behandling för översexuell, parterapi för sexberoende och olika behandlingar för den som är hypersexuell. Med andra ord kan man få hjälp med i princip vilket beroende som helst. Naturligtvis kommer man att lyckas bättre om man verkligen vill förändra på sitt levnadssätt. Ibland kan det vara en medberoende som söker hjälp själv eller tillsammans med sin partner.

Tanken bakom behandling för översexuell är att man först ska nå fram till avhållsamhet. Det samma gäller för hypersexuell eller parterapi för sexbereoende. När man har lyckats bryta den onda cirkeln där ens vanor blir till ett problematiskt beroende, är det lättare att börja bygga upp nya vanor och relationer. Det tar tid och kräver en hel del ansträngning, men många har lyckats förändra sina liv till det bättre.

Eftersom alla är unika, både som person och beroende, är det viktigt att först mötas för att prata igenom situationen. En behandling för översexuell kanske inte följer samma mönster som parterapi för sexberoende, till exempel. Om man är hypersexuell kan det ha ett annorlunda inflytande på ens liv än om man är attraherad till porr, för att bara ge några exempel. Efter det första mötet när man så smått börjat öppna sig, brukar man fortsätta med gruppsamtal eller individuella samtal.

Det är vanligt med samtalsterapi som behandling för översexuell, och även i samband med parterapi för sexberoende. Genom att sätta ord på sina känslor och tankar blir det lättare att bearbeta dem. Man kan också ta itu med hypersexuell på samma sätt. En samtalsterapeut eller addiktolog kan vara till stor hjälp i flera olika skeden av vägen till framgång. Ibland kan det vara jobbigt att prata om dessa problem. Trots allt så är det inget fel med vare sig sex eller kärlek. Men när ens beteende gör att man känner sig skamsen har man ett problem. Det kan också vara att man använder så mycket tid och pengar på att tillfredsställa sina drifter att man riskerar både hem och jobb. Därför bör man söka hjälp, och sedan ta itu med sin situation.