Vӓlja den bӓsta revisorn

Det finns olika faktorer att ta med i berӓkningen nӓr man vӓljer revisor. Alla har sina speciella ӧnskemål och behov, samtidigt som de flesta också håller ett ӧga på kostnaden. Det ӓr viktigt att uppgifterna utfӧrs vӓl, men ibland finns det ӓven andra viktiga detaljer som avgӧr ens val.

279-4-revisorVissa fӧretag befinner sig i en viss bransch eller nische som det kallas. Då kan det vara en bra ide’ att vӓlja en revisor som har lite erfarenhet eller kunskap om just den branschen, ӓven om det inte ӓr alldeles nӧdvӓndigt. Det allra viktigaste ӓr att redovisningsfirman har tillrӓckligt med kvalificering, att det ӓr legitimerade på rӓtt sӓtt.

Hur man vӓljer revisor

Om man ser på de valmӧjligheterna som man har inom ramen fӧr den så viktiga utbildningen så brukar det handla mycket om vem man kӓnner sig till rӓtta med. Personkemi ӓr ingenting man ska ta lӓtt på fӧr det hӓr ӓr en person som man troligtvis kommer att ha en hel del att gӧra med. Hur pass tillgӓngliga de ӓr kan också vara viktigt att kontrollera. Om man har en fråga eller ett problem och vet att man kommer att få hjӓlp inom en viss tid så går det lӓttare att vӓnta. Bokoredo är en redovisningsbyrå i Stockholm som garanterar lägsta pris.

De har också valt att dra ner på det stora arbetet med underlag fӧr bokfӧringen och redovisningarna. Istӓllet fӧr att fӧrvӓnta sig att kunderna fysiskt ska tillhandahålla alla papper och kvitton så kan man ladda upp dem via en app. Detta leder till att man sparar bra mycket tid, som istӓllet kan anvӓndas till andra mer fruktbara aktiviteter. Eftersom de sparar allt i molnet så blir det ӓven lӓttare att komma åt sina uppgifter och siffror. Skulle man jobba på en sӧndag så har man allt till hands och måste inte vӓnta tills kontoret ӧppnar på måndag morgon. Detta ӓr ett stort plus fӧr de som har kontor eller samarbetspartner i andra lӓnder, dӓr tidsskillnaden kan skapa problem annars.

Satsa på en bra revisor

Det ӓr viktigt med redovisningar och bokfӧring, det håller ett fӧretag flytande och hjӓlper det att vӓxa. Man kan ha perfekt kontroll ӧver verksamheten och se svagheter långt innan de vӓxer till sig och blir ett problem. Styr upp ditt företags ekonomi med en redovisningskonsult från Bokoredo. En hel del av den ekonomiska biten ӓr styrd av lagar, man måste helt enkelt gӧra det. Men en del redovisningar ӓr valfria, det vill sӓga det ӓr inte alla fӧretag som ӓr bundna att gӧra det. Många ser till att gӧra det ӓndå, bland annat fӧr att det bevisar att man inte har något att dӧlja och att fӧretaget ӓr sunt.

En bra revisor ӓr alltså inget man ska underskatta, de kan gӧra mycket gott fӧr ens fӧretag. Bland annat kan de komma med fӧrslag på hur man kan spara pengar, det ӓr alltid vӓlkommet. Genom att vӓlja en bra redovisningsbyrå kommer fӧretaget att gagnas och man kommer att mӓrka skillnaden ganska snabbt.