Effektiv marknadsföring med e-postutskick

Dagens affärsvärld ser på många sett helt annorlunda ut än den gjorde för bara femtio år sedan, Internet har revolutionerat och förvandlat de flesta delar av samhället. Men oavsett hur man utför vissa saker så är många av principerna bakom ens handlingar de samma.

731-4-e-postmarknadsföringPrecis som på morfars tid så är det viktigt att nå ut till de personer som kan tänkas vara intresserade av ens produkter eller tjänster. Hur man gör det kanske inte är de samma idag som förr i tiden, men fakta kvarstår att om folk inte känner till vad man har så minskar chansen att få sälja.

Utnyttja de verktyg som finns till hands

Det är få kontor och verksamheter idag som inte har minst en dator. De flesta har både order, bokföring och lagerhållning samlat och bearbetat elektroniskt. Alla kundregister och andra uppgifter läggs in på data, och så vidare. Det är få om några som inte har e-post eller andra möjligheter att kommunicera med andra. Detta är därför ett av de verktyg man ska utnyttja- e-postmarknadsföring.

I korthet innebär det att man skickar ut e-post till intresserade personer, de man har på sina listor. Det kan handlar om nyheter, kampanjer och speciella erbjudanden eller helt enkelt information. Svårigheten ligger i att få dessa brev att verka personliga och inbjudande, så att mottagaren verkligen läser dem. Det finns dock en del riktlinjer man kan följa för att det ska fungera bättre. Med mailRelates email marknadsförings program kan du enkelt kontrollera din e-postmarknadsföring.

Till att börja med bör utskicket vara snyggt, välstavat och smakfullt. Varje dag så översvämmar nätet av information och reklam, på olika sätt och vis. Folk dras till sådant som verkar annorlunda, som ser ut som om det är något värt att läsa. Man brukar säga att det är bättre med få, men väl utvalda, utskick, gärna till målgrupper som är koncentrerade runt ett visst intresse. Det gäller att undvika att utskicket direkt  hamnar i skräpposten, man har ju något viktigt att säga som faktiskt kan intressera kunden eller mottagaren. MailRelate erbjuder ett bra program för e-postutskick. Det ligger mycket planering och tankeverksamhet bakom dessa program, och de fungerar mycket bra.

När ska man skicka ut e-post?

Det finns olika sätt att utnyttja e-postutskick för sin marknadsföring. En del satsar på olika aspekter samtidigt, som en del av en väl utformad plan. Samtidigt som e-posten kanske man har en annonskampanj online, sociala nätverk eller andra väl valda ställen. Detta kan göra det hela mer effektivt eftersom det blir en frontal attack, så att säga. Precis som i svunna tider så vill ett företag synas, man måste nå ut till blivande och befintliga kunder.

Just befintliga kunder kan vara en bra målgrupp för e-postutskick. Ett sätt är genom att skicka ut nyhetsbrev och erbjudanden till de som handlat från företaget eller beställt tjänster tidigare. De har ju redan visat ett intresse, och man kan fokusera på sådant som de troligtvis skulle kunna tänka sig att köpa eller läsa.

Ofta kan också årstiden vara av vikt, det är till exempel inte så vanligt med stora kampanjer direkt efter jul och nyår. Istället koncentrerar man sig på tiden före jul, höst och tidig vinter. Semestertider, skolstart och högtider som avgör när en kampanj och utskick kan ha störst nytta. Ingen vill kasta bort sina pengar, utan de ska arbeta för företagets fördel.

Fördelar med e-postutskick

Det finns ett antal fördelar med att använda e-post och utskick som en del av sin marknadsföring. Till att börja med är det billigt, speciellt med tanke på hur många personer man kan nå ut till. Det har också visat sig vara effektivt eftersom man riktar sig till folk som redan har visat att de har ett visst intresse, det blir som en uppföljning, ett återbesök. Här kan du läsa om lite kreativa sätt att använda nyhetsbrev på.

En annan klar fördel med dagens program för e-postutskick är att man själv kan designa och skicka ut dem, de blir därmed ännu personligare och exakt vad man önskar. En växande trend är små video-klipp eller gifar, animationer som spelas upp automatiskt. De flesta personer i dagens samhälle är vana vid att se saker med sina ögon, videor och filmsnuttar hör till vardagen. Detta är något som många har anpassat sig till och skapar kortare animationer som snabbt kan få fram det man vill säga.

Rent allmänt kan man säga att e-post är ett mycket bra sätt att snabbt, effektivt och utan större kostnader nå ut till ett flertal personer. De kan göras smakfulla och tilltalande, redan i första meningen bör man få fram att detta brev är viktigt att läsa klart, att det kan vara av värde. Ett utskick som hamnar i skräpposten är i stort sett bortkastade pengar, medan ett som läses av flera och kanske får ett antal att reagera är mer än värt det man lagt ut.